Vertalen met visie.


Met vertalen alleen kom je er niet. Transmil denkt met de klant mee. Teksten laten zich niet altijd 1 op 1 vertalen. Bij de interpretatie gaat het om de bedoelingen van de schrijver. Maar de lezer kan een "andere bril" op hebben dan de schrijver. Transmil slaat een brug tussen de schrijver en lezer door kennis van mentaliteit en culturen.
Adviseren met kennis van zaken.
Het aangaan van betrekkingen of relaties tussen ons en mensen uit andere culturen is niet een vanzelfsprekendheid. Ook in het Europa zonder grenzen bestaan er grote verschillen in cultuur en mentaliteit. Het begrijpen van deze verschillen kan de kans op succes vergroten. Tussen Polen en Nederland bestaan al heel lang, vele relaties. Maar door de veranderingen in Polen groeit het aantal handelsbetrekkingen gestaag. Ondanks dat, verlopen de contacten niet altijd soepel. Door de economische situatie is in Polen "niets vanzelfsprekend" Transmil ondersteunt het opbouwen van handelscontacten en verzorgt de advisering over de communicatie met relaties in Polen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen in cultuur en mentaliteit.
Tarieven, offertes.
Voor het schriftelijk en mondeling vertaalwerk hanteren wij standaardoffertes. Bij schriftelijk vertaalwerk worden standaardprijzen gehanteerd die op basis van recent marktonderzoek concurrerend blijken te zijn met de "grote vertaalbureaus". Van de 12 onderzochte bureau's bleek Transmil het op een na voordeligste tarief te hanteren. Voor schriftelijk vertaalwerk hanteren wij tarieven per woord. Afhankelijk van het aantal woorden in de te vertalen tekst zijn er drie tarieven. Het goedkoopste tarief geldt vanaf 5000 woorden. Per opdracht kunnen meerdere teksten worden aangeboden om in het voordelige tarief te vallen.

Vertalingen Pools-Nederlands-Pools voeren wij uit in eigen beheer. Voor andere talen beschikken wij over een netwerk van vertalers. Voor scherpe tarieven bieden wij u vertaalwerk aan, in praktisch alle talen.

Voor het mondeling vertaalwerk, tolkwerkzaamheden en advieswerk hanteren we standaard-uurtarieven. De gehanteerde tarieven zijn afhankelijk van de omvang van de opdracht. Voor grote opdrachten kan met lagere uurtariven gewerkt worden.


Wilt u meer weten over onze advisering, vertaal- en tolkwerkzaamheden?
Klik op de knop "contact" links in de index!